S.C FORTEX INTERNATIONAL S.R.L. este o companie orientată către satisfacerea nevoilor clienţilor săi, în condiţiile respectării cerinţelor legale, inclusiv a celor referitoare la mediul înconjurător, prin realizarea de produse de calitate şi furnizarea de servicii la cele mai înalte standarde.

Avem ca obiectiv principal îmbunătăţirea continuă a calităţii, urmărind totodată să devenim lider performant al pieţei de profil, printr-un sistem de management integrat calitate-mediu în conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2003.

Principiile pe care le respectăm în domeniul calităţii şi protecţiei mediului sunt:

 • furnizarea de servicii şi livrararea de produse şi conforme condiţiilor specificate, respectându-se termenul de livrare stabilit, în scopul creşterii satisfacţiei clienţilor;
 • prevenirea neconformităţilor în toate fazele de distribuire a produsului, ceea ce oferă încredere clienţilor şi aduce beneficii companiei şi angajaţilor;
 • reciclarea, diminuarea cantitativă, valorificarea şi eliminarea controlată a deşeurilor;
 • instruirea personalului privind reacţiile în situaţii de urgenţă;
 • asigurarea unui control adecvat al riscurilor în activităţile de muncă prin identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor asociate;
 • instruirea şi dezvoltarea aptitudinilor profesionale ale colectivului, stimularea implicării angajaţilor în identificarea aspectelor relevante pentru calitatea produselor şi serviciilor, protecţia mediului şi SSM.

Ca Manager al S.C. FORTEX INTERNATIONAL S.R.L., mă angajez:

 • să ofer comunicarea, înţelegerea, analizarea şi aplicarea politicii în domeniul calităţii, protecţiei mediului si SSM la toate nivelurile companiei, precum şi disponibilitatea pentru publicarea acesteia;
 • să asigur necesarul de personal şi fondul material;
 • să asigur îndeplinirea cerinţelor, îndeplinirea şi optimizarea permanentă a randamentului sistemului de management integrat;
 • sa asigur crearea unor condiţii de lucru corecte, performante respectând normele legale de mediu, sănătate şi securitate în muncă şi situaţii de urgenţă;
 • să asigur respectarea legislaţiei cu reglementările de protecţia mediului si de SSM aplicabile, referitoare la aspectele de mediu şi la riscurile SSM identifiucate;
 • să asigur îmbunătăţirea continuă a performanţelor de protectţa mediului şi prevenirea poluării, precum şi prevenirea rănirilor şi îmbolnavirilor profesionale;
 • să analizez periodic politica şi obiectivele în domeniul calităţii, protecţiei mediului şi sănătăţii şi securiăţii în muncă şi să le îmbunătăţesc continuu.

Atingerea tuturor acestor obiective le revine fiecărui angajat în parte, Directorul General desemnând un reprezentant al managementului integrat cu responsabilitatea necesară pentru a se asigura că Sistemul de Management Integrat Calitate – Mediu este stabilit, implementat, menţinut, îmbunătăţit şi pentru a prezenta rapoarte referitoare la performanţa acestuia, inclusiv recomandări pentru îmbunătăţire.

Nu se admit abateri de la politica în domeniul calităţii, protecţiei mediului şi sănătăţii şi securiăţii în muncă sau irosirea de resurse în niciun departament din companie.

DIRECTOR GENERAL,
Laurențiu FLORIA

Share this post

× Te pot ajuta?